Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Báo sự  cố đường dây - SFI - Hãng EMT Hàn Quốc

Báo sự cố đường dây - SFI - Hãng EMT Hàn Quốc


Tình trạng:
Giá sản phẩm: 72.600.000 đ
  • - Mã sản phẩm:
  • SFI-EMT
Thiết Bị Báo Sự cố Thông Minh - Kiểu: FI-2001-VI, Model SFI(1+2) - Hãng EMT/ Hàn Quốc
  • Tứ Hiệp Plaza, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội,
  • Còn 100 sản phẩm
  • Điện thoại: 0978617363
Số lượng
Thêm vào giỏ hàng

Hệ Thống Thiết Bị Báo Sự Cố Thông Minh
Kiểu: FI-2001-VI, Model SFI(1+2) - EMT/ Hàn Quốc
1. Giới thiệu
Thiết bị báo sự cố thông minh của EMT (1+2)
Hệ thống thiết bị báo cự cố của EMT (model SFI-1+2) là một thiết bị điện
hữu ích và đáng tin cậy để tìm ra vị trí sự cố trên đường dây phân phối ngoài trời. Nó
là một hệ thống thông minh cho người sử dụng để quản lý hệ thống phân phối điện
hiệu quả và để phát hiện, chỉ báo bất kỳ sự cố nào trên hệ thống phân phối (sự cố
thoáng qua, sự cố vĩnh cửu/sự cố pha, sự cố chạm đất) và thông báo sự cố tới người
vận hành ngay lập tức.
Hệ thống SFI(1) phát hiện và chỉ báo bất kỳ sự cố nào trên hệ thống phân phối và
thông báo sự cố tới người vận hành ngay lập tức bằng tin nhắn SMS. Các chức năng
và tính năng chính;
 Vận hành qua hệ thống mạng điện thoại GSM, không cần bất kỳ phần mềm vận
hành phức tạp nào.
 Tương thích với giải tần GSM 850/900/1800/1900.
 Có thể đăng ký tối đa 5 số điện thoại.
 Tự động cảnh báo trạng thái nguồn của tủ RSU qua tin nhắn SMS.
 Tự động cảnh báo bất kỳ sự cố (sự cố thoáng qua/ sự cố vĩnh cửu) trên một pha
qua tin nhắn SMS.
 Có thể cấu hình đơn giản bằng tin nhắn SMS.
 Mật khẩu bảo vệ 6 chữ số.
SFI(2) tích hợp hệ thống SCADA. Các chức năng và tính năng chính;
 Có thể áp dụng hệ thống SCADA.
 Chỉ báo sự cố thoáng qua/ sự cố bằng nhấp nháy màu đèn khác nhau.
 Phát hiện và chỉ báo LED cho sự cố pha tới pha và sự cố chạm đất.
 Phát hiện và chỉ báo mất điện/có điện trên đường dây.
 Giám sát dòng tải.
 Có thể thay đổi thời gian nhấp nháy đèn báo sự cố.
 Chỉ báo Pin SFI yếu.
Hệ thống SFI(1+2) của EMT làm việc với cả 2 chức năng SMS và SCADA.
Thiết Bị Cảnh Báo Sự cố Thông Minh
2. Đặc tính kỹ thuật bộ báo sự cố SFI(1+2)
2.1 Đặc tính kỹ thuật chung
 Điện áp danh định: 3~75 kV.
 Dòng điện danh định: Lên đến 1000 A.
 Tần số danh định: 50/60 Hz.
 Phát hiện sự cố: Phát hiện sự cố pha/sự cố chạm
đất.
 Khoảng truyền thông từ bộ cảnh báo sự cố đến tủ
RSU hiệu quả: ≤ 100m.
 Lọc dòng khởi động/Tự động kích hoạt cảm biến dòng theo thuật toán được
tích hợp (di/dt, Io, thời gian khống chế).
2.2 Chỉ báo LED
 Chỉ báo nhấp nháy LED khác nhau cho sự cố thoáng qua/sự cố vĩnh cửu/quá
trình đóng lại/sẵn sàng/chế độ thức dậy.
 Nhấp nháy LED trắng (sự cố thoáng qua).
 Nhấp nháy LED đỏ (sự cố vĩnh cửu).
 Nhấp nháy LED trắng và đỏ luân phiên (quá trình đóng lại).
 Nhấp nháy LED trắng 3 lần (Khởi động lại hoặc sẵn sàng).
 Nhấp nháy LED trắng trong khoảng ngắn 3 lần (chế độ đánh thức).
 Chỉ báo pin yếu.
 Thời gian kích hoạt chỉ báo sự cố: 1/2, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 14 giờ (có thể cài đặt).
* Mặc định: 1/2 giờ cho vận hành model SFI(2).
2.3 Chức năng thêm
 ở chế độ ngủ, không thể kiểm tra bộ cảnh báo sự cố thủ công.
 Chỉ nhấp nháy LED đỏ
 Chức năng kiểm tra bộ cảnh báo sự cố bằng nam châm
 Sự cố thoáng qua / sự cố vĩnh cửu / sẵn sàng / chế độ thức dậy.
 Chức năng reset
 Tự động reset
 Reset bằng tay (nam châm)
 Reset theo thời gian cài đặt trước
Thiết Bị Cảnh Báo Sự cố Thông Minh
 Giám sát từ xa sự cố cùng tủ RSU II trong hệ thống SCADA cùng mạng RF,
GSM, GPRS, cáp quang.
 Giám sát dòng tải (hiển thị giá trị trên màn hình LCD của tủ RSU II)
2.4 Thông tin pin
+ Kiểu pin: Pin có thể tự sặc 3.7 V 4200mAh Li-Ion.
+ Thiết bị tự sặc nguồn được tích hợp: DC 3,7 V
+ Tuổi thọ pin: Lên đến 10 năm (tùy theo điều kiện vận hành)
3. Bộ báo sự cố SFI (1+2) sẵn sàng hoạt động
3.1 Chế độ ngủ
+ Tất cả bộ báo sự cố không thể kiểm tra bằng tay khi đang ở chế độ ngủ.
+ Chế độ ngủ
Chỉ nhấp nháy đèn đỏ (tăng tuổi thọ pin).
 Chú ý: Trước khi lắp đặt, tất cả SFIs phải được
kích hoạt chế độ thức dậy.
3.2 Chế độ thức dậy
+ Cố định và giữ nam châm bằng tay trong 3 giây trên
bảng tên và xác nhận tín hiệu nhấp nháy LED của bộ cảnh
báo sự cố như sau:
+ Chế độ thức dậy
Nhấp nháy LED trắng 3 lần ngắn (sẵn sàng phát hiện sự
cố trên đường dây).
3.3 Tiến hành kiểm tra SFI bằng tay
+ Kiểm tra nhấp nháy LED và kích hoạt sự cố bằng tay
bằng cách sử dụng nam châm.
+ Đưa nam châm lại gần bảng tên trong thời gian ngắn, sau
đó kiểm tra trạng thái nhấp nháy của LED theo trình tự như
sau:
Tiếp xúc lần 1: Tín hiệu LED trắng (sự cố thoáng qua)
Tiếp xúc lần 2: Tín hiệu LED đỏ (Sự cố vĩnh cửu)
Thiết Bị Cảnh Báo Sự cố Thông Minh
Tiếp xúc lần 3: nhấp nháy LED trắng 3 lần (sẵn sàng cho hoạt động).
3.4 Kích hoạt bằng tay / kiểm tra truyền thông cùng tủ RSU II
1) Bật nguồn tủ điều khiển RSU II và đảm bảo rằng tủ RSU II ở trạng thái sẵn sàng
mặc định.
2) Thử kích hoạt đăng ký các bộ cảnh báo sự cố như được mô tả trong phần 3.2.
(không thử sự cố thoáng qua và sự cố vĩnh cửu).
3) kiểm tra màn hình hiển thị LCD và đèn LED nhấp nháy trên tủ RSU II.
Nếu chỉ một bộ cảnh báo sự cố được kích hoạt, chỉ báo phải có một sự cố chạm đất.
Nếu hơn bộ cảnh báo sự cố được kích hoạt, chỉ báo phải có sự cố chạm đất và sự cố
pha.
4. Đặc tính kỹ thuật tủ điều khiển RSU của bộ cảnh
báo sự cố SFI(1+2)
4.1 các chức năng chính của hệ thống SFI(2)
 Vận hành qua mạng điện thoại GSM, không cần phần mềm vận hành phức tạp.
 Tương thích với giải tần GSM 850/900/1800/1900.
 Có thể đăng ký tối đa 5 số điện thoại.
 Tự động cảnh báo trạng thái nguồn tủ RSU qua tin nhắn SMS.
 Tự động cảnh báo bất kỳ sự cố (sự cố thoáng qua / sự cố vĩnh cửu) trên pha qua
tin nhắn SMS.
 Có thể cấu hình đơn giản bằng tin nhắn SMS.
 Mật khẩu bảo mật 6 chữ số.
 Áp dụng hệ thống SCADA.
 Chỉ báo nhấp nháy LED khác nhau sự cố thoáng qua / sự cố vĩnh cửu.
 Phát hiện và chỉ báo LED cho sự cố pha tới pha / sự cố chạm đất.
 Phát hiện và chỉ báo mất điện / có điện trên đường dây.
 Giám sát dòng điện tải.
 Có thể thay đổi thời gian nhấp nháy đèn báo sự cố.
 Chỉ báo pin SFI yếu.
 Dễ dàng lắp đặt.
4.2 Thành phần model SFI(2)
1) Tủ RSU II (Bộ gửi và nhận tín hiệu): 1 bộ
2) Bộ báo sự cố SFI(2): 3 quả / 1 nhóm, có thể 9 quả / 3 nhóm.
Thiết Bị Báo Sự cố Thông Minh
3) Nam châm kiểm tra bằng tay: 1 cái trên 50 bộ cảnh báo sự cố (hoặc 20 tủ RSU II).
4) Thiết bị sặc năng lượng mặt trời: Tùy chọn
5) Modem RF/GSM/Ethernet: Tùy chọn
4.3 Đặc tính tủ điều khiển RSU II
 Nguồn điện: AC220V / DC24V(12V), max 150mA hoặc sặc năng lượng mặt
trời (tùy chọn).
 Pin có thể sặc: DC 12 V, 12Ah x 1 pin.
 Cổng kết nối: RS232
 Có thể cài đặt thời gian nhấp nháy: (1/2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 giờ).
 Giao thức truyền thông: DNP3.0, IEC 60870-5-101(104) (tùy chọn).
 Module RF: 315 MHz, 433 MHz.
 Vỏ làm bằng nhựa poly.
 Hiển thị dòng tải, sự kiện.
Thiết Bị Báo Sự cố Thông Minh
5. Cấu hình tủ điều khiển RSU của bộ cảnh báo sự
cố SFI(1+2)
STT Mô tả Ghi chú
Modem GSM
1 Bộ GSM trung tâm Không bao gồm thẻ SIM
GSM
2 Pin sặc (bên dưới bộ GSM trung tâm) AC220V / DC12V
3 Đầu vào nguồn cung cấp bên ngoài AC 220 hoặc khác
4 Pin có thể sặc DC 12V (12Ah) x 1 EA
Bảng điều khiển
5 Đền chỉ báo nhấp nháy bên ngoài tủ
6 Màn hình LCD (A, B, C, Dòng pha, sự kiện) Cho 3 nhóm
7 Trạng thái LED của SFI
(sự cố pha, sự cố chạm đất, mất điện, pin yếu)
Cho 3 nhóm
8 Công tắc nguồn tủ điều khiển DC 12V hoặc 24V
9 Nút ấn reset cục bộ
10 Vỏ tủ điều khiển Nhựa poly
Thiết Bị Cảnh Báo Sự cố Thông Minh
5.1 Bảng điều khiển
< Màn hình LCD >
Hiển thị địa chỉ RSU
* Khi nguồn bật, hiển thị địa chỉ RSU
M: Địa chỉ Master (chung)
S: địa chỉ Slave (RSU)
Hiển thị dòng và sự kiện
+ Hiển thị giá trị dòng: Pha A, B, C
+ Hiển thị kiểu sự cố đã xảy ra:
T: Sự cố pha/sự cố chạm đất
L: Pin SFI yếu
F: Mất điện/có điện trên đường dây
Hiển thị giá trị dòng và sự kiện
TRạng thái truyền thông LED
RUN TX RX Fault
Bình
thường
Truyền
dẫn
Nhận Có sự
cố
Nút ấn Reset
+ Khi không có sự kiện
: Hiển thị nhóm luân phiên
khóa hoặc không khóa
+ Khi có sựu kiện
:Reset về trạng thái mặc định
Trạng thái sự kiện LEDS
Sự cố pha, sự cố chạm đất, mất
điện, pin yếu
Công tắc nguồn
Thiết Bị Cảnh Báo Sự cố Thông Minh
6. Hướng dẫn vận hành GSM
6.1 Chèn thẻ SIM vào trong bộ GSM trung tâm
Ấn đầu màu vàng trên phía bên phải của bộ GSM trung tâm, sau đó đưa khay SIM ra
ngoài. Đưa cẩn thận SIM vào bên trong khay SIM thích hợp với kết nối SIM bên dưới.
 Chú ý: Trước khi lắp SIM vào bộ GSM trung tâm,
Đặt mã PIN yêu cầu để tắt nguồn.
Viết số SIM lên bên phải của bảng hộp
 Chế độ mã RF: Trạng thái tín hiệu LED trên phía bên phải bộ GSM trung tâm
sẽ là màu đỏ trong 20 giây.
- Hệ thống đợi bộ dò tín hiệu không dây đã được mã hóa trong bộ GSM trung
tâm. (Tham khảo phần 3.5 đăng ký bộ cảnh báo sự cố trong tủ điều khiển
RSU).
 Sau 20 giây, trạng thái tín hiệu LED sẽ chuyển dang màu da cam và bắt đầu
nhấp nháy, hệ thống chỉ báo đang kiểm tra thẻ SIM và tìm kiếm mạng GSM.
 Sau khi bộ GSM trung tâm hoàn thành kiểm tra, nếu trạng thái tín hiệu LED
chuyển sang màu xanh và nhấp nháy chậm, nó cho biết bộ GSM tủng tâm đang
chạy.
 * Nếu trạng thái tín hiệu LED giữ cố dịnh màu xanh, nó cho biết SIM không
được đăng ký trong bộ GSM trung tâm và hệ thống GSM không hoạt động.
 * Nếu đặt không chính xác, thử lại từ bước đầu tiên sau khi bật-tắt nguồn.
6.2 Lệnh hệ thống bắt đầu làm việc /ngừng làm việc
Để làm hệ thống bắt đầu làm việc hoặc ngừng làm việc, gửi tin nhắn SMS bên dưới
đến số của bộ GSM trung tâm.
 123456#1#1# (hệ thống bắt đầu làm việc)
 123456#1#0# (Hệ thống ngừng làm việc)
 Bạn có thể gửi tin nhắn SMS “123456#30##” để kiểm tra trạng thái của bộ
trung tâm.
Ví dụ: Nếu bộ GSM trung tâm có số 21140022, gửi tin nhắn SMS “123456#1#1” đến
số 21140022 để làm hệ thống làm việc.
Thiết Bị Cảnh Báo Sự cố Thông Minh
6.3 Đăng ký số điện thoại của người vận hành
Một bộ trung tâm có thể truyền thông cùng tối đã 5 số điện thoại. Để đăng ký số điện
thoại , vui lòng gửi lệnh SMS đến bộ trung tâm như sau;
Đăng ký số ĐT đầu tiên: 123456#51#số ĐT đầu tiên#
Đăng ký số ĐT thứ hai: 123456#52#số ĐT thứ hai #
Đăng ký số ĐT thứ ba: 123456#53#số ĐT thứ ba #
Đăng ký số ĐT thứ tư: 123456#54#số ĐT thứ tư #
Đăng ký số ĐT thứ năm: 123456#55#số ĐT thứ năm #
 Kiểm tra tất cả các số ĐT được đăng ký trong bộ GSM trung tâm:
123456#50##
Ví dụ: Nếu bộ GSM trung tâm có số 21140022, số điện thoại đầu tiên là 21140023,
gửi tin nhắn SMS “ 123456#51#21140023” đến số 21140022. Để kiểm tra sự đăng ký
thành công, gửi tin nhắn SMS “ 123456#50##” đến số 21140022, sau đó người sử
dụng sẽ nhận được tin nhắn chứa các số ĐT đã được đăng ký.
6.4 kiểm tra trạng thái đèn nhấp nháy sự cố bên ngoài tủ
Chúng ta có thể kích hoạt hoặc ngừng nhấp nháy đèn bên ngoài tủ RSU bằng tin nhắn
SMS sau:
123456#3#1# : Kích hoạt nhấp nháy đèn bên ngoài tủ RSU
123456#3#0# : Ngừng nhấp nháy đèn bên ngoài tủ RSU
 Đèn ngoài tủ RSU là nhấp nháy tự động khi có sự cố hoặc mất nguồn tủ RSU.
Ví dụ: Nếu bộ GSM trung tâm có số là 21140022 và người sử dụng muốn kích hoạt
đèn nhấp nháy ngoài tủ RSU, vui lòng gửi tin nhắn SMA “123456#3#1” tới số
21140022. Nếu người sử dụng muốn ngừng nhấp nháy đèn ngoài tủ RSU vui lòng gửi
tin nhắn SMS tới số 21140022.
6.5 Đăng ký bộ cảnh báo sự cố với tủ RSU
Để nhận cảnh báo SMS khi phát hiện sự cố từ bộ cảnh báo sự cố, các bộ cảnh báo sự
cố phải được đăng ký trong tủ RSU. Nó có thể đăng ký 1 nhóm (pha A, B, C; 3 quả
cảnh báo sự cố) trong một tủ RSU I. Để đăng ký bộ cảnh báo sự cố trong tủ RSU, các
bước như sau:
1) Bật nguồn tủ RSU và kiểm tra LED trên tủ RSU là màu đỏ
2) Kích hoạt bộ cảnh báo sự cố bằng nam châm
Thiết Bị Cảnh Báo Sự cố Thông Minh
3) Nhấp nháy LED đỏ trên bộ trung tâm (trong quá trình đăng ký)
4) Led chuyển sang màu xanh (bộ cảnh báo sự cố đăng ký thành công)
5) Làm lại trình tự trên để đang ký các quả cảnh báo sự cố thứ 2 và thứ 3.
6.6 Kiểm tra kích hoạt bằng tay
Trước khi lắp đặt bộ cảnh báo sự cố trên đường dây có điện, đề nghị kiểm tra tủ RSU
và quả cảnh báo sự cố bằng nam châm.
1) Bật tủ RSU
2) Kích hoạt một quả cảnh báo sự cố bằng nam châm
3) Kiểm tra nhấp nháy LED của bộ cảnh báo sự cố
4) Kiểm tra tin nhắn SMS nhận trong số điện thoại đã đăng ký. Trong trường hợp bình
thường, tin nhắn ngắt pha A, B, C. (tham khảo mục 4.1 tin nhắn ngắt pha).
5) sau khi kiểm tra, vui lòng seset quả cảnh báo sự
cố như đã được mô tả trong mục 2.5 quá trình reset
SFI bằng tay).
6) Sẵn sàng hoạt động.
6.7 thay đổi mật khẩu (mật khẩu mặc
định: 123456)
Tất cả lệnh SMS bắt đầu cùng 6 số mật khẩu, mật
khẩu mặc định (123456) cũng có thể được thay đổi
bằng lệnh SMS, 123456#31# mật khẩu mới
Nếu người sử dụng đã thay đổi mật khẩu, tất cả các
lệnh phải bắt đầu cùng mật khẩu mới thay thế cho
mật khẩu mặc định.
 Chú ý: Mật khẩu phải 6 số.
Thiết Bị Cảnh Báo Sự cố Thông Minh
6.8 Tin nhắn cảnh báo
1) Tin nhắn ngắt pha
Khi bộ cảnh báo sự cố được kích hoạt bởi
sự cố, tin nhắn ngắt pha sẽ được gửi tới số
điện thoại đã được đăng ký ngay lập tức.
Tin nhắn ngắt pha có thể được thay đổi bởi
người sử dụng bằng lệnh sau:
Tin nhắn quả cảnh báo pha A:
‘mật khẩu’#81#’tin nhắn’
Tin nhắn quả cảnh báo pha B:
‘mật khẩu’#82#’tin nhắn’
Tin nhắn quả cảnh báo pha C:
‘mật khẩu’#83#’tin nhắn’
Ví dụ: Tại trạng thái mặc định, nếu người sử dụng muốn nhận tin nhắn báo sựu cố pha
A như “B DL 100P A phase trip”, gửi tin nhắn SMS “ 123456#81#B DL 100P A
phase trip” tới bộ trung tâm.
2) Tin nhắn cảnh báo nguồn RSU
 Khi nguồn cung cấp ngoài của tủ RSU bị mất hoặc pin nguồn yếu, người sử
dụng sẽ nhận được tin nhắn SMS “External power Failure”.
 Khi nguồn cung cấp ngoài hoặc pin nguồn phục hồi, người sử dụng sẽ nhận
được tin nhắn SMS “External power recovery”.
7. Tóm tắt các lệnh SMS
1) Nguồn cung cấp: AC 220V
2) Pin: 12V, 2Ah x 1 ea. Kết nối song song.
3) Đăng ký SFI: Bật nguồn bộ GSM trung tâm
> Kích hoạt SFI bằng nam châm
> LED đỏ nhấp nháy
> SFI được đăng ký
4) Làm thế nào để lập trình cho bộ GSM trung tâm
Thiết Bị Cảnh Báo Sự cố Thông Minh
Chức năng Lập trình bằng SMS
Bắt đầu hệ thống 123456#1#1#
Ngừng hệ thống 123456#1#0#
Bắt đầu nhấp nháy đèn ngoài RSU 123456#3#1#
Ngừng nhấp nháy đèn ngoài RSU 123456#3#0#
Kiểm tra trạng thái làm việc 123456#30##
Thay đổi mật khẩu 123456#31##mật khẩu mới#
Kiểm tra tất cả các số ĐT được đăng ký 123456#50##
Đăng ký số ĐT đầu tiên 123456#51#Số điện thoại đầu tiên#
Đăng ký số ĐT thứ hai 123456#52#Số điện thoại thứ hai#
Đăng ký số ĐT thứ ba 123456#53#Số điện thoại thứ ba#
Đăng ký số ĐT thứ tư 123456#54#Số điện thoại thứ tư#
Đăng ký số ĐT thứ năm 123456#55#Số điện thoại thứ năm#
Lập trình tin nhắn ngắt cho quả cảnh báo
sự cố
123456#81#tin nhắn ngắt #
Lập trình Reset từ xa 123456#16#1#
Reset từ xa ON (rơ-le ON) 123456#94#1#
Reset từ xa OFF (rơ-le OFF) 123456#94#0#
* Nếu mật khẩu được thay đổi, bạn phải sử dụng mật khẩu mới thay thế 123456
Thiết Bị Cảnh Báo Sự cố Thông Minh
8. Lắp đặt SFI trên đường dây phân phối
Thiết Bị Cảnh Báo Sự cố Thông Minh
9. Lắp đặt SFI lên cột
STT Mô tả Số lượng Ghi chú
1 RSU I 1
2 Cảnh báo sự cố thông minh 3
3 Hệ thống sạc năng lượng mặt trời 1 Tùy chọn
Thiết Bị Cảnh Báo Sự cố Thông Minh
10. Ví dụ sơ đồ vận hành hệ thống SFI(1+2)
Cấu hình bên trên là ví dụ lắp đặt hệ thống SFI(1) trên đường dây phân phối. Mỗi
RSU liên kết với các nhóm SFI khác nhau như trong bảng bên dưới. Các SFI và RSU
sẽ được lắp đặt với khoảng cách truyền thông hiệu quả.
Theo vị trí sự cố, các SFI sẽ được kích hoạt như sau;
(1) Trong trường hợp sự cố tại điểm A, SFI (1) và (4) sẽ được kích hoạt
(2) Trong trường hợp sự cố tại điểm B, SFI (1) và (5) và (8) sẽ được kích hoạt
(3) Trong trường hợp sự cố tại điểm C, SFI (1) và (5) và (7)sẽ được kích hoạt
Vui lòng liên hệ : CÔNG TY CỔ PHẦN USAKAN VIỆT NAM
Hotline : 
0886687716
Điện thoại : 0978617363
Thiết Bị Báo Sự cố Thông Minh - Kiểu: FI-2001-VI, Model SFI(1+2) - Hãng EMT/ Hàn Quốc
Tags: