Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

Tài liệu về điện

  TCVN 8525:2015 - Máy Biến Áp

  TCVN 8525:2015 - Máy Biến Áp

  TCVN 8525:2015 thay thế TCVN8525:2010; TCVN 8525:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốcgia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổngcục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, BộKhoa học và …
  TCVN 8525:2010 - Máy Biến Áp

  TCVN 8525:2010 - Máy Biến Áp

  Tiêu chuẩn này quy định về mức và phương pháp xác định mức hiệu suất năng lượng tối thiểu (gọi tắt là MEP) áp dụng cho các máy biến áp phân phối ba pha loại ngâm trong dầu được làm mát tự nhiên, có …
  Máy biến áp khô - Cast Resin Transformer (Dry Type Transformer)

  Máy biến áp khô - Cast Resin Transformer (Dry Type Transformer)

  Vật liệu cách điện chủ yếu chế tạo Máy biến áp khô SG(B)10 là giấy cách điện NOMEX của Tập đoàn ĐU PONT Mỹ. Loại vật liệu cách điện này có các chỉ tiêu và tính năng kỹ thuật rất tốt về hoá lý, cơ …
  Máy biến áp phân phối - 6306 + 5825-2010

  Máy biến áp phân phối - 6306 + 5825-2010

  Máy biến áp phân phối sản xuất ngoài việc phải tuân thủ theo TCVN 6306-01 (IEC 60076-1) và còn phải tuân thủ theo TCVN 8525: 2010 (mức năng lượng tối thiểu và phương pháp xác định mức năng lượng tối …
  Máy biến áp phân phối trung thế - 1 pha + 3 pha

  Máy biến áp phân phối trung thế - 1 pha + 3 pha

  -  Máy biến áp 1 pha có dung lượng từ 25 đến 100kVA -  Máy biến áp phân phối 3 pha dung lượng từ 25 đến 10.000kVA -  Máy biến áp trung gian 3 pha dung lượng 1.000 với 10.000kVA  -  Máy biến áp dầu …
  Tiêu chuẩn kỹ thuật tủ điện hạ thế - DA Đuôi Cá/ Geleximco

  Tiêu chuẩn kỹ thuật tủ điện hạ thế - DA Đuôi Cá/ Geleximco

  Hồ sơ mời thầu: Cung cấp, lắp đặt trạm biến áp 2x2000KVA - DA Đuôi Cá
  Cầu chì tự rơi - FCO - SI

  Cầu chì tự rơi - FCO - SI

  Cầu chì tự rơi: Cầu chì tự rơi phải gồm 2 bộ phận chính: phần cầu chì và phần dây chảy có các   yêu chầu kỹ thuật chính như sau: Phần cầu chì có dòng điện làm việc tối thiểu là 100A. Phần dây chảy …
  Cấu tạo dao cách ly

  Cấu tạo dao cách ly

  Hiển thị từ1 đến8 trên9 bản ghi - Trang số1 trên2 trang