0886 68 77 16
Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Jeff  Bezos - Amazon - 205 tỷ đô la (USD)

Jeff Bezos - Amazon - 205 tỷ đô la (USD)

Jeff  Bezos - Amazon - 205 tỷ đô la (USD) (Việt Nam - Năm 2019, tăng trưởng kinh tế đạt khá, năng suất lao động và chất lượng tăng trưởng tiếp tục được cải thiện, kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc. …
Tam Hợp - Tam Tai

Tam Hợp - Tam Tai

HẠN TAM TAI CẦN LƯU Ý – 3 NĂM LIÊN TIẾP 1, Tuổi Thân-Tí-Thìn gặp hạn Tam Tai vào năm Dần-Mão-Thìn 2, Tuổi Dần-Ngọ-Tuất gặp hạn Tam Tai vào năm Thân-Dậu-Tuất 3, Tuổi Tỵ-Dậu-Sửu gặp hạn Tam Tai vào …
Đệ Tử Quy (Phép Tắc Người Con)

Đệ Tử Quy (Phép Tắc Người Con)

PHÉP TẮC NGƯỜI CON
(弟子規 ĐỆ TỬ QUY)
Thiền su Vạn Hạnh 938-1018 (80 tuổi)

Thiền su Vạn Hạnh 938-1018 (80 tuổi)

Vạn Hạnh Phật giáo Đại thừa - Pháp môn Thiền tông - Thiền phái Tì-ni-đa-lưu-chi (thế hệ thứ 7) Sinh 938 châu Cổ Pháp, Tĩnh Hải quân (nay là thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) Mất 1018 Chùa Lục Tổ, châu …
Đào Duy Từ 1572-1634 (Thọ 62 tuổi) - Làm quan chúa Nguyễn

Đào Duy Từ 1572-1634 (Thọ 62 tuổi) - Làm quan chúa Nguyễn

Đào Duy Từ 1572-1634 (Thọ 62 tuổi) 1572 Tĩnh Gia, Thanh Hóa, Đại Việt 1634 (61 – 62 tuổi) Đàng Trong, Đại Việt (nay thuộc xã Hoài Phú, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) Bia tiểu sử Đào Duy Từ mặt …
Những quy tắc trên mâm cơm người Việt

Những quy tắc trên mâm cơm người Việt

Những quy tắc trên mâm cơm người Việt - Đây là những nguyên tắc cơ bản khi dùng cơm của người Việt Nam. 1 - Vấn đề dùng đũa. 2 - Khi ngồi …
TCVN 8525:2015 - Máy Biến Áp

TCVN 8525:2015 - Máy Biến Áp

TCVN 8525:2015 thay thế TCVN8525:2010; TCVN 8525:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốcgia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổngcục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, BộKhoa học và …
TCVN 8525:2010 - Máy Biến Áp

TCVN 8525:2010 - Máy Biến Áp

Tiêu chuẩn này quy định về mức và phương pháp xác định mức hiệu suất năng lượng tối thiểu (gọi tắt là MEP) áp dụng cho các máy biến áp phân phối ba pha loại ngâm trong dầu được làm mát tự nhiên, có …

Hiển thị từ1 đến8 trên33 bản ghi - Trang số1 trên5 trang