0886 68 77 16
Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
CCV-40.5kV- REJ-603 tự cấp nguồn biến dòng CT2-CT5

CCV-40.5kV- REJ-603 tự cấp nguồn biến dòng CT2-CT5


Tình trạng:
Giá sản phẩm: 1.059.300.000 đ
  • - Mã sản phẩm:
  • CCV-40.5kV
Tủ RMU 40.5kV 630A 20kA/1s - 03 ngăn gồm: 2 ngăn CDPT cho cáp nguồn đến/ đi + 1 MC kết hợp Rơ le tự cấp nguồn REJ-603 và biến dòng CT2-CT5 bảo vệ MBA.
  • Tải file:
  • Video:
  • Nhà cung cấp:

Vui lòng liên hệ : CÔNG TY CỔ PHẦN USAKAN VIỆT NAM
Hotline : 
0886687716
Điện thoại : 0978617363
Tủ RMU 40.5kV 630A 20kA/1s - 03 ngăn gồm: 2 ngăn CDPT cho cáp nguồn đến/ đi + 1 MC kết hợp Rơ le tự cấp nguồn REJ-603 và biến dòng CT2-CT5 bảo vệ MBA.