Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
CSTI + CSTO Đầu cáp co nguội - Raychem/ Tyco
- 10%

CSTI + CSTO Đầu cáp co nguội - Raychem/ Tyco


Tình trạng:
100 đ
90 đ
  • - Mã sản phẩm:
  • CSTI-CSTO-Raychem
  • - Đơn vị tính:
  • Cái

CSTI + CSTO Đầu cáp co nguội - Raychem/ Tyco

Usakan - 01.2024

  • Tứ Hiệp Plaza, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội,
  • Còn 100 sản phẩm
  • Điện thoại: 0978617363
Số lượng
Thêm vào giỏ hàng

RAYCHEM/ TYCO
              USAKAN - 01.01.2024
STT Mô tả hàng hóa Mã hàng Đ.vị S.lượng  Đơn giá  Ghi chú
I Đầu cáp co nguội 24kV - TRONG NHÀ - CSTI        
1 Đầu cáp 24kV 3C 35/95mm2 - TN CSTI-24-3595-T Bộ 1 4.420.000 Raychem/ Tyco - Chưa gồm đầu cốt
2 Đầu cáp 24kV 3C 120/185mm2 - TN CSTI-24-1218 Bộ 1 5.462.800
3 Đầu cáp  24kV 3C 240/300mm2 - TN CSTI-24-2430 Bộ 1 5.460.000
4 Đầu cáp  24kV 3x1C 40/630mm2 - TN - Dùng cho cáp 1 pha CSTI-24-SC-4063 Bộ 1 6.890.000
II Đầu cáp co nguội 24kV - NGOÀI TRỜI - CSTO        
1 Đầu cáp 24kV 3C 35/95mm2 - NT CSTO-24-3595-T Bộ 1 4.550.000 Raychem/ Tyco - Chưa gồm đầu cốt
2 Đầu cáp 24kV 3C 120/185mm2 - NT CSTO-24-1218 Bộ 1 5.460.000
3 Đầu cáp  24kV 3C 240/300mm2 - NT CSTO-24-2430 Bộ 1 5.720.000
4 Đầu cáp  24kV 3x1C 40/630mm2 - NT - Dùng cho cáp 1 pha CSTO-24-SC-4063 Bộ 1 6.890.000
III Đầu cáp co nguội 36kV - TRONG NHÀ - CSTI        
1 Đầu cáp 36kV 3C 50/95mm2 - TN CSTI-35-5095 Bộ 1 7.800.000 Raychem/ Tyco - Chưa gồm đầu cốt
2 Đầu cáp 36kV 3C 95/300mm2 - TN CSTI-35-9530 Bộ 1 9.191.800
3 Đầu cáp 36kV 3x1C 400/800mm2 - TN - Dùng cho cáp 1 pha CSTI-35-SC-4080 Bộ 1 9.452.800
IV Đầu cáp co nguội 36kV - NGOÀI TRỜI - CSTO        
1 Đầu cáp 36kV 3C 50/95mm2 - NT CSTO-35-3595 Bộ 1 8.320.000 Raychem/ Tyco - Chưa gồm đầu cốt
2 Đầu cáp 36kV 3C 95/300mm2 - NT CSTO-35-9530 Bộ 1 8.970.000
3 Đầu cáp 36kV 3x1C 400/800mm2 - NT - Dùng cho cáp 1 pha CSTO-35-4080 Bộ 1 10.143.000
Vui lòng liên hệ : CÔNG TY CỔ PHẦN USAKAN VIỆT NAM
Hotline : 
0886687716
Điện thoại : 0978617363

CSTI + CSTO Đầu cáp co nguội - Raychem/ Tyco

Usakan - 01.2024