Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
MHI - Đầu cáp co nóng 24kV Trong nhà - 3M
- 10%

MHI - Đầu cáp co nóng 24kV Trong nhà - 3M


Tình trạng:
100 đ
90 đ
  • - Mã sản phẩm:
  • MHI-24kV-3M
  • - Đơn vị tính:
  • Cái

MHI - Đầu cáp co nóng 24kV Trong nhà - 3M

Usakan - 01.2024


BẢNG GIÁ
              USAKAN - 01.01.2024
STT Mô tả hàng hóa Mã hàng Đ.vị S.lượng  Đơn giá  Ghi chú
I Đầu cáp co nóng 3 pha 24kV TRONG NHÀ        
1 24kV 3Cx50mm2 MHI-24-3x50 Bộ 1 2.882.000 Đầu cáp đã gồm đầu cốt Đồng - Màu đỏ - 01 LỖ
2 24kV 3Cx70mm2 MHI-24-3x70 Bộ 1 3.534.000
3 24kV 3Cx95mm2 MHI-24-3x95 Bộ 1 3.639.000
4 24kV 3Cx120mm2 MHI-24-3x120 Bộ 1 3.786.000
5 24kV 3Cx150mm2 MHI-24-3x150 Bộ 1 4.470.000
6 24kV 3Cx185mm2 MHI-24-3x185 Bộ 1 4.694.000
7 24kV 3Cx240mm2 MHI-24-3x240 Bộ 1 4.694.000
8 24kV 3Cx300mm2 MHI-24-3x300 Bộ 1 6.570.000
Vui lòng liên hệ : CÔNG TY CỔ PHẦN USAKAN VIỆT NAM
Hotline : 
0886687716
Điện thoại : 0978617363

MHI - Đầu cáp co nóng 24kV Trong nhà - 3M

Usakan - 01.2024