Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
MHO - Đầu cáp co nóng 24kV Ngoài trời - 3M
- 10%

MHO - Đầu cáp co nóng 24kV Ngoài trời - 3M


Tình trạng:
100 đ
90 đ
  • - Mã sản phẩm:
  • MHO-24kV-3M
  • - Đơn vị tính:
  • Cái

MHO - Đầu cáp co nóng 24kV Ngoài trời - 3M

Usakan - 01.2024


II Đầu cáp co nóng 3 pha 24kV NGOÀI TRỜI        
1 24kV 3Cx50mm2 MHO-24-3x50 Bộ 1 3.533.000 Đầu cáp đã gồm đầu cốt Đồng - Màu đỏ - 01 LỖ
2 24kV 3Cx70mm2 MHO-24-3x70 Bộ 1 4.080.000
3 24kV 3Cx95mm2 MHO-24-3x95 Bộ 1 4.185.000
4 24kV 3Cx120mm2 MHO-24-3x120 Bộ 1 4.332.000
5 24kV 3Cx150mm2 MHO-24-3x150 Bộ 1 5.490.000
6 24kV 3Cx185mm2 MHO-24-3x185 Bộ 1 5.714.000
7 24kV 3Cx240mm2 MHO-24-3x240 Bộ 1 5.966.000
8 24kV 3Cx300mm2 MHO-24-3x300 Bộ 1 7.590.000
Vui lòng liên hệ : CÔNG TY CỔ PHẦN USAKAN VIỆT NAM
Hotline : 
0886687716
Điện thoại : 0978617363

MHO - Đầu cáp co nóng 24kV Ngoài trời - 3M

Usakan - 01.2024