Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
SX TBĐ Đông Anh

SX TBĐ Đông Anh


Tình trạng:
Giá sản phẩm: 90 đ
  • - Mã sản phẩm:
  • SXTBD-DongAnh
  • - Đơn vị tính:
  • Cái

Công ty CP SX và TM TBĐ Đông Anh

Usakan - 01.2024

  • Tứ Hiệp Plaza, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội,
  • Còn 100 sản phẩm
  • Điện thoại: 0978617363
Số lượng
Thêm vào giỏ hàng

Ngày BG 01.01.2024 Hiệu lực BG Đến khi có thông báo giá mới
Chân thành cảm ơn Quý Công ty quan tâm đến sản phẩm của Công ty Cổ Phần USAKAN Việt Nam
BẢNG GIÁ
STT Mô tả hàng hóa Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
I Cầu dao phụ tải - Sứ GỐM          
1 Cầu dao phụ tải 35kV hộp dập dầu ngoài trời Bộ 1 28.256.800 28.256.800 Công ty CP SX và TM TBĐ Đông Anh
2 Cầu dao phụ tải 35kV hộp dập khí ngoài trời Bộ 1 24.024.000 24.024.000
3 Cầu dao phụ tải 35kV trong nhà liền cầu chì Bộ 1 22.765.600 22.765.600
4 Cầu dao phụ tải 24kV hộp dập dầu ngoài trời Bộ 1 23.795.200 23.795.200
5 Cầu dao phụ tải 24kV hộp dập khí ngoài trời Bộ 1 20.935.200 20.935.200
6 Cầu dao phụ tải 24kV trong nhà liền cầu chì Bộ 1 18.189.600 18.189.600
II Cầu dao phụ tải - Sứ POLYME          
1 Cầu dao phụ tải 35kV hộp dập dầu ngoài trời Bộ 1 29.400.800 29.400.800 Công ty CP SX và TM TBĐ Đông Anh
2 Cầu dao phụ tải 35kV hộp dập khí ngoài trời Bộ 1 26.312.000 26.312.000
3 Cầu dao phụ tải 35kV trong nhà liền cầu chì Bộ 1 25.740.000 25.740.000
4 Cầu dao phụ tải 24kV hộp dập dầu ngoài trời Bộ 1 24.367.200 24.367.200
5 Cầu dao phụ tải 24kV hộp dập khí ngoài trời Bộ 1 21.850.400 21.850.400
6 Cầu dao phụ tải 24kV trong nhà liền cầu chì Bộ 1 20.592.000 20.592.000
III Cầu dao cách ly - Sứ GỐM          
1 CDCL 35kV chém ngang NT dd 720mm Bộ 1 9.756.500 9.756.500 Công ty CP SX và TM TBĐ Đông Anh
2 CDCL 35kV chém ngang NT dd ≥900mm Bộ 1 11.238.500 11.238.500
3 CDCL 35kV chém đứng ngoài trời rời pha Bộ 1 8.706.750 8.706.750
4 CDCL 35kV chém đứng trong nhà liền chì Bộ 1 11.732.500 11.732.500
5 CDCL 24kV chém ngang NT dd 550mm Bộ 1 7.904.000 7.904.000
6 CDCL 24kV chém ngang NT dd ≥600mm  Bộ 1 9.386.000 9.386.000
7 CDCL 24kV chém đứng ngoài trời rời pha Bộ 1 6.113.250 6.113.250 Công ty CP SX và TM TBĐ Đông Anh
8 CDCL 24kV chém đứng trong nhà liền chì Bộ 1 8.521.500 8.521.500
9 CDCL 15kV chém ngang NT - 1 ổ xoay Bộ 1 6.298.500 6.298.500
10 CDCL 15kV chém đứng ngoài trời Bộ 1 5.989.750 5.989.750
IV Cầu dao cách ly - Sứ POLYME          
1 CDCL 35kV chém ngang NT dd ≥900mm Bộ 1 11.176.750 11.176.750 Công ty CP SX và TM TBĐ Đông Anh
2 CDCL 35kV chém đứng ngoài trời rời pha Bộ 1 10.744.500 10.744.500
3 CDCL 35kV chém đứng ngoài trời liền bệ đỡ Bộ 1 15.808.000 15.808.000
4 CDCL 35kV chém đứng trong nhà liền chì Bộ 1 13.708.500 13.708.500
5 CDCL 24kV chém ngang NT dd ≥600mm  Bộ 1 9.447.750 9.447.750 Công ty CP SX và TM TBĐ Đông Anh
6 CDCL 24kV chém đứng ngoài trời rời pha Bộ 1 9.324.250 9.324.250
7 CDCL 24kV chém đứng ngoài trời liền bệ đỡ Bộ 1 12.103.000 12.103.000
8 CDCL 24kV chém đứng trong nhà liền chì Bộ 1 11.238.500 11.238.500
V CẦU CHÌ ỐNG (PK)          
1 Cầu chì ống 35kV NT + TN - Sứ GỐM Bộ 1 4.137.250 4.137.250 Công ty CP SX và TM TBĐ Đông Anh
2 Cầu chì ống 24kV NT + TN - Sứ GỐM Bộ 1 3.618.550 3.618.550
3 Cầu chì ống 15kV NT + TN - Sứ GỐM Bộ 1 3.458.000 3.458.000
4 Cầu chì ống 35kV NT + TN - Sứ POLYME Bộ 1 5.989.750 5.989.750
5 Cầu chì ống 24kV NT + TN - Sứ POLYME Bộ 1 5.619.250 5.619.250
VI Cầu chì tự rơi (SI) - FCO          
1 Cầu chì tự rơi 35kV - Sứ GỐM Bộ 1 4.483.050 4.483.050 Công ty CP SX và TM TBĐ Đông Anh
2 Cầu chì tự rơi 24kV - Sứ GỐM Bộ 1 3.952.000 3.952.000
3 Cầu chì tự rơi 15kV - Sứ GỐM Bộ 1 3.420.950 3.420.950
4 CCTR 35kV - Sứ Polymer Bộ 1 4.507.750 4.507.750
5 CCTR 24kV - Sứ Polymer Bộ 1 4.199.000 4.199.000
VII Cầu chì tự rơi cắt tải - LBFCO          
1 Cầu chì tự rơi cắt tải 35kV - Sứ Polyme Bộ 1 5.063.500 5.063.500 SX TBĐ Đông Anh
2 Cầu chì tự rơi cắt tải 24kV - Sứ Polyme Bộ 1 4.631.250 4.631.250
VIII Sứ xuyên tường          
1 Sứ xuyên tường 35kV - Sứ GỐM Cái 1 6.113.250 6.113.250 SX TBĐ Đông Anh
2 Sứ xuyên tường 24kV - Sứ GỐM Cái 1 5.804.500 5.804.500
IX SẢN PHẨM MỚI + POLIME          
1 CDPT 35kV chém ngang NT + Polyme Bộ 1 35.815.000 35.815.000 SX TBĐ Đông Anh
2 CDPT 24kV chém ngang NT + Polyme Bộ 1 28.899.000 28.899.000
3 Căng dây 38,5kV/800A - 1 sứ + Polyme Bộ 1 10.497.500 10.497.500
4 Căng dây 38,5kV/800A - 2 sứ + Polyme Bộ 1 11.238.500 11.238.500
X PHỤ KIỆN KHÁC          
1 Tay đóng cắt chém ngang Cái 1 765.700 765.700 SX TBĐ Đông Anh
2 Tay đóng cắt chém đứng Cái 1 716.300 716.300
3 Tay SI 35kV - không dây chì Cái 1 592.800 592.800
4 Tay SI 24kV - không dây chì Cái 1 518.700 518.700
5 Tay SI 15kV - không dây chì Cái 1 494.000 494.000
XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG CÔNG TY CỔ PHẦN USAKAN VIỆT NAM
Vui lòng liên hệ : CÔNG TY CỔ PHẦN USAKAN VIỆT NAM
Hotline : 
0886687716
Điện thoại : 0978617363

Công ty CP SX và TM TBĐ Đông Anh

Usakan - 01.2024