Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

Sản phẩm

 • Biến áp cấp nguồn 1 pha 22KV dầu ngoài trời - Emic

  Biến áp cấp nguồn 1 pha 24KV dầu ngoài trời - Tỷ số: 22/0.22KV; DL 150VA
 • Biến áp cấp nguồn 1 pha 35KV dầu ngoài trời - Emic

  Biến áp cấp nguồn 1 pha 38.5KV dầu ngoài trời - Tỷ số: 35/0.22KV; DL 150VA
 • Biến điện áp loại Epoxy (TU) trong nhà 24KV (Tỷ số 22:V3/0.11:V3kV) 30VA C0.5 - Emic/ VN

  Biến điện áp loại Epoxy (TU) trong nhà 24KV (Tỷ số 22:V3/0.11:V3kV) 30VA C0.5 - Emic/ VN
  06.05.2023
 • Biến dòng điện 1 pha 24kV đúc Epoxy, trong nhà. 200/1A - 30VA, CCX0,5/P20. Loại CT22-1C1I1C - Emic

  Biến dòng điện 1 pha 24kV đúc Epoxy, trong nhà. Tỷ số 200/1A. Dung lượng 30VA, CCX0,5/P20. Loại CT22-1C1I1C - Hãng Emic/ Việt Nam

  Usakan - 07.07.2023

 • Biến áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 22/0,22kV; Dung lượng 100÷500VA; Loại ngâm dầu ngoài trời - Hãng EDMC

  Biến áp cấp nguồn 1 pha 2 sứ 22/0,22kV; Dung lượng
  100
  ÷500VA; Loại ngâm dầu ngoài trời - Hãng EDMC

  Usakan - 21.07.2023