Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

Sản phẩm

 • Cầu dao phụ tải 27kV cách điện khí SF6 ( loại đóng cắt tự động) - SPGAS-26-A - Shinsung

  Cầu dao phụ tải 27kV cách điện khí SF6 ( loại đóng cắt tự động) - SPGAS-26-A - Shinsung

  Cầu dao phụ tải 27kV cách điện khí SF6 ( loại
  đóng cắt tự động)

  Model: SPGAS-26-A
  Rating: 27kV, 630A, 16kA/1s, 150kV BIL, 50Hz
  * Cách điện khí SF6
  * Tủ điều khiển R6 cùng RTU
  - Giao thức truyền thông: DNP3.0 or IEC60870-5-
  101/104
  - Nhà sản xuất: SHINSUNG/ Hàn Quốc
 • Cầu dao phụ tải 38kV cách điện khí SF6-đóng cắt tự động-SPGAS-36-A - Shinsung

  Cầu dao phụ tải 38kV cách điện khí SF6-đóng cắt tự động-SPGAS-36-A - Shinsung

  Cầu dao phụ tải 38kV cách điện khí SF6 ( loại đóng cắt tự động) Model: SPGAS-36-ARating: 38kV, 630A, 12.5kA/1sec
 • Cầu dao phụ tải 38kV cách điện khí SF6-đóng cắt bằng tay-SPGAS-36-M - Shinsung

  Cầu dao phụ tải 38kV cách điện khí SF6-đóng cắt bằng tay-SPGAS-36-M - Shinsung

  Cầu dao phụ tải 38kV cách điện khí SF6 ( loại đóng cắt bằng tay )Model: SPGAS-36-MRating: 38kV, 630A, 12.5kA/1sec
  Shinsung/ Hàn Quốc