0886 68 77 16
Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

Sản phẩm

  • Tủ RMU 24kV RRT hãng Siemens

    Tủ RMU 24kV RRT hãng Siemens loại 03 ngăn gồm 02 ngăn CDPT 630A cho cáp nguồn đến/ đi + 01 ngăn CDPT 200A có bầu lắp chì bảo vệ MBA (Tủ chưa gồm cầu chì)
  • Tủ RMU 24kV 8DJH-RRTT hãng Siemens

    Tủ RMU 24kV RRTT (hoặc RTTR hoặc TRRT) hãng Siemens loại 04 ngăn gồm 02 ngăn CDPT 630A cho cáp nguồn đến/ đi + 02 ngăn CDPT 200A có bầu lắp chì bảo vệ MBA (Tủ chưa gồm cầu chì)